Výsledky vyhľadávania pre skupina jedincov

EKOTYP skupina jedincov daného typu
EKOTYP skupina jedincov určitého druhu, jedince určitého druhu
POPULÁCIA obyvateľstvo, ľudnatosť, geneticky a ekologicky vymedzený súbor jedincov rovnakého biologického druhu žijúci v spoločnom prostredí, skupina hviezd tvoriacich jednotný celok