Výsledky vyhľadávania pre skusenos

A POSTERIORI zo skúseností, podľa skúsenosti
A PRIORI len z rozumových dôvodov, pred získaním skúseností, vopred dané, zaujato, s predsudkom
A PRIORI nezávisle od skúsenosti
ANEMPIRIA anempíria, málo znalostí získaných skúsenosťou (med.)
APLIKÁCIA použitie, uplatnenie, upotrebenie, prenesenie poznatkov a skúseností, látková alebo kožená ozdoba na odeve, spôsob použitia niečoho, použitie právnej normy na konkrétny prípad
APOSTERIORI podľa skúsenosti
APOSTERIÓRNY založený na zmyslovej skúsenosti
APRIÓRNY vopred daný, vopred stanovený, nezávislý na skúsenosti
AUTOPSIA vlastná skúsenosť, poznávanie chorobných zmien zrakom, pitevná obhliadka mŕtvoly
EMPÍRIA skúsenosť