Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre skutočnosť

ABSTRAKTUM abstraktné podstatné meno, slovo označujúce abstraktnú skutočnosť (jaz.)
AGNOSTICKÝ popierajúci objektívne poznanie skutočností
ANALISTIKA podávanie historických skutočností v chronologickom poradí
ASOCIÁCIA v chémii spojenie molekúl do väčšieho celku, zoskupenie hviezd s rovnakými fyzikálnymi vlastnosťami, združenie, združovanie, spojenie, spolok, spolčovanie, predstava na základe predchádzajúcej skutočnosti, združovanie predstáv
DANOSŤ fakt, skutočnosť
DÁTA skutočnosti, údaje, napr. životopisné, údaje spracovávané počítačom
DE v skutočnosti, naozaj, určite (med.)
DE FACTO v skutočnosti, fakticky, skutočne, naozaj
DEFACTO v skutočnosti, fakticky, skutočne, naozaj
DEIXA priame poukazovanie na skutočnosť alebo na jej označenie v texte napr. osobnými, ukazovacími, vzťažnými zámenami, určitým členom a pod. (lingv.)