Výsledky vyhľadávania pre slávnostne na 7 písmen

DŽEMBORY národný alebo medzinárodný skautský zraz so stanovaním, slávnostné zhromaždenie
FANFÁRA slávnostné trúbenie, krátka slávnostná skladba pre dychové a bicie nástroje
HOSTINA slávnostné stolovanie
KANONIK kňaz vykonávajúci slávnostné bohoslužby v určitom kostole
PARÁDNE slávnostne
PASOVAL slávnostne povyšoval
POMPOSO slávnostne (hud.)
POMPOSO v hudbe: okázalo, slávnostne
TONZÚRA hladko vyholené miesto na temene hlavy katolíckych kňazov a mníchov, obrad, pri ktorom biskup alumnovi symbolicky pristrihol vlasy na piatich miestach a tým ho slávnostne uviedol do duchovného stavu a do svojej diecézy