Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre slabik

ABECEDÁR šlabikár (zried.)
AKRONYM skr. pomenovania, skratkové slovo vytvorené z počiatočných písmen alebo slabík niekoľkých slov, napr. ČEDOK, NATO, AIDS
AKROSTICH báseň, v ktorej počiatočné alebo koncové slabiky,
AKROSTICHON báseň, v ktorej počiatočné alebo koncové slabiky, hlásky alebo slová veršov tvoria ďalšiu informáciu
AMFIBRACH trojslabičná stopa s neprízvučnou, prízvučnou a neprízvučnou slabikou
ANAGRAM zámena slabík alebo písmen v slovách za účelom vytvorenia nových slov (lampa – palma a pod.), prešmyčka
BAJT slabika - výpočtová technika
DO prvá solmizačná slabika
EPITRIT štvorslabičná stopa majúca prvú slabiku dlhú, druhú krátku a tretiu a štvrtú slabiku zasa dlhú
FA solmizačná slabika