Výsledky vyhľadávania pre slachtic

ABAZA ruský politik a šľachtic (Alexandr, 1821-1895)
ABAZA ruský šľachtický rod
ABBÉ kňazský titul vo Francúzsku, duchovný bez cirkevného úradu, označenie vychovávateľa v šľachtických rodinách
ABBÉ vychovávateľ v šľachtických rodinách
ADEL šľachtictvo, po nemecky
ACHAN šľachtický titul v Indii
ALÓD slobodný šľachtický statok
ALÓD šľachtický majetok
APANÁŽ dôchodok členov panovníckych alebo šľachtických rodín, vreckové, trvalý príjem, pravidelná finančná podpora
APANÁŽE dôchodky členov šľachtických rodín