Výsledky vyhľadávania pre slachtic rusku

BARIN ruský šľachtic, statkár v cárskom Rusku, ruský pán
BOJAR bývalý ruský šľachtic, šľachtic v cárskom Rusku