Výsledky vyhľadávania pre slachticky titul

ABBÉ kňazský titul vo Francúzsku, duchovný bez cirkevného úradu, označenie vychovávateľa v šľachtických rodinách
ACHAN šľachtický titul v Indii
BARONET šľachtický titul
DOM šľachtický a čestný titul v Portugalsku
DON španielsky šľachtický titul
EARL nižší anglický šľachtický titul, anglický šľachtic
GURGAN mongolský šľachtický titul
KUNG v starovekej Číne predok panovníkov, neskôr najvyšší úradník, v stredovekej Číne najvyšší šľachtický titul
LORD anglický najvyšší dedičný šľachtický titul
MARKÍZ francúzsky šľachtický titul, stupeň medzi grófom a kniežaťom