Výsledky vyhľadávania pre slan vod

BRAKICKÝ poloslaný, napr. voda pri ústí riek do mora, týkajúci sa brakických vôd
LOCHNESKA slangové označenie údajnej príšery Nessie, záhadného vodného živočícha z jazera Loch Ness v Škótsku
MORE časť oceána, mohutná masa slanej vody oceánu, vodná plocha, slaná kvapalina alebo voda
MORE veľká plocha slanej vody
MORIA veľké plochy slanej vody
NULÁK nulový vodič (slangovo)
NULÁK nulový vodič elektrického vedenia (elektr. slang.)
RAPA slaná minerálna voda
ŠÍBER podvodný obchodník (slang.)
ŠLIK usadenina kaolínu, sediment v dolných tokoch riek a na pobreží mora, kde sa mieša sladká voda so slanou