Výsledky vyhľadávania pre sloh za napoleon

EMPÍR umelecký sloh zo začiatku 19. storočia s koreňmi v napoleonovskom Francúzsku