Výsledky vyhľadávania pre slová na ju

ANTONÝMIA jav, keď slová majú opačný, protikladný význam
ARCI prvá časť zložených slov vyjadrujúca zosilnenie nasledujúcej časti slova
BISERNICA juhoslovanský brnkací nástroj
BUJAN je bájny ostrov zo slovanskej mytológie, hlavne ruskej. Bujan tiež predstavuje druh protoindoeurópskeho záhrobia, raj, v ktorom prebývajú duše zosnulých a duše ľudí, ktorí sa ešte nenarodili.
GUZLA juhoslovanský ľudový hudobný nástroj
GUZLICA juhoslovanský ľudový hudobný nástroj
HYPERTEXTOVÝ vo výpočtovej technike pracujúci s významami, nie iba so slovami
INKLÚZIA vzťah medzi triedami, množinami vyjadrovaný slovami „je podmnožinou“, uzavrenina v bunke obsahujúca zásobné látky, farbivá a anorganické kryštalické látky, cudzorodá hmota v hornine alebo v neraste
MARIČOVÁ juhoslovanská (srbská) šachistka narodená v USA (Alisa, *1970)
MARIČOVÁ juhoslovanská (srbská) šachistka narodená v USA (Mirjana, *1970)