Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre slová s ô

ABLANICA slovanské pohrebisko v juhozápadnom Bulharsku
ABLAUT striedanie samohlások v slovách s rovnakým koreňom
ACIFEIN liečivo slovakofarmy hlohovec
AD AUDIANDUM VERBUM na vypočutie slova
AD AUDIANDUM VERBUM na vypočutie slova, pozvať niekoho „na koberec“, na pokarhanie
ADÍCIA pripájanie prípony k slovotvornému základu pri tvorení slova (jaz.)
ADVERBIALIZÁCIA transformácia slova k príslovkám
AKATAFÁZIA chorobná neschopnosť usporiadať slová do viet
AKROSTICHON báseň, v ktorej počiatočné alebo koncové slabiky, hlásky alebo slová veršov tvoria ďalšiu informáciu
AKVAVIT z latinského slova aqua vitae, voda života, po latinsky, živá voda, liehovina