Výsledky vyhľadávania pre slová s dz

ANT starý východný Slovan sídliaci medzi Dneprom a Dnestrom
BOHEMIKÁ diela českých autorov vydané kdekoľvek alebo diela cudzích autorov s českou tematikou, české slová v inojazyčnom texte
CENTI v cudzích zložených slovách znamená stotinu
INKLÚZIA vzťah medzi triedami, množinami vyjadrovaný slovami „je podmnožinou“, uzavrenina v bunke obsahujúca zásobné látky, farbivá a anorganické kryštalické látky, cudzorodá hmota v hornine alebo v neraste
KALK doslovný preklad slova z cudzej reči
KALK slovo vytvorené presným prekladom cudzieho slova (napr. mrakodrap z angl. slova skyscraper)
KRLEŠ chlapec, ktorý nedokáže nič dorobiť, dokonca pochádza zo starého fínskeho slova: kretiini (hlúpy) a leski (vdovec), čiže hlúpy
KUCH (kucheň)názov koláča rozšíreného v oblasti Spiša, Šariša, Zamaguria a na strednom Slovensku v lokalitách s nemeckým osídlením. Kuch sa piekol najmä na Vianoce, krstiny a svadbu. Pôvod slova pochádza z nemčiny.
LIBERTY ISLAND doslova Ostrov slobody, kedysi nazývaný Bedloe's Island, je malý neobývaný ostrov v Upper New York Bay v Spojených štátoch, ktorý je známy hlavne ako miesto, kde sa nachádza Socha Slobody
METRO mestská podzemná dráha, skr. z francúzskeho slova metropolitain