Výsledky vyhľadávania pre slová s ivo

ACIFEIN liečivo slovakofarmy hlohovec
AKVAVIT z latinského slova aqua vitae, voda života, živá voda, liehovina
ANDRIČ juhoslovanský (srbský) spisovateľ a diplomat (Ivo, 1892-1975)
OXYMÓRON básnický prívlastok významom zdanlivo odporujúci významu slova, ktoré rozvíja
RAZIVIA slovanská bohyňa života a životodarnej sily
RUSALKA je ženská vodná bytosť v slovanskej mytológii, často sa vyskytujúca aj v ľudových rozprávkach. V mnohom pripomína nymfu, s tým rozdielom, že jej život je spätý predovšetkým s vodou.
SETON-WATSON britský publicista, historik zaoberajúci sa ku koncu svojho života dejinami slovanských národov, tiež Scotus Viator (Robert, 1879-1951)
SIEBA slovanská bohyňa života a životodarnej sily
SLAVIANOFIL obdivovateľ Slovanov a všetkého slovanského, slavofil
ŠIWA slovanská bohyňa života a životodarnej sily