Výsledky vyhľadávania pre slov katol teolog

BOBOK slovenský spisovateľ, rímskokatolícky kňaz, cirkevný hodnostár, teológ a pedagóg (Jozef, 1837-1906)
BÚDA slovenský cirkevný hodnostár, teológ, biblista, vysokoškolský pedagóg a rímskokatolícky kňaz (Jozef, 1898-1994)
HATTALA slovenský pedagóg, rímskokatolícky teológ a lingvista (Martin, 1821-1903)
HLINKA slovenský filozof, rímskokatolícky teológ, salezián a spisovateľ (Anton, *1926)
JENČÍK slovenský teológ, rímskokatolícky kňaz, básnik (Vojtech, 1920–1976)
KUMOROVITZ slovenský rímskokatolícky kňaz, jezuita, fyzik, teológ a filozof (Michal, 1911-2007)
MIKULA slovenský rímskokatolícky kňaz, náboženský spisovateľ a teológ (Vojtech, 1920-1992)
MURÍN slovenský teológ, gréckokatolícky kňaz a spoluzakladateľ spolku sv. Cyrila a Metoda (Ján, 1913 – 1990)
RUDNAY slovenský katolícky kňaz, biskup, kardinál a teológ (Alexander, 1760-1831)
SPESZ slovenský rímskokatolícky teológ (Alexander, 1889-1967)