Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre slova na O

ABLAUT striedanie samohlások v slovách s rovnakým koreňom
AD AUDIANDUM VERBUM na vypočutie slova
AD AUDIANDUM VERBUM na vypočutie slova, pozvať niekoho „na koberec“, na pokarhanie
AKATAFÁZIA chorobná neschopnosť usporiadať slová do viet
AKVAVIT z latinského slova aqua vitae, voda života, po latinsky, živá voda, liehovina
ALHAMBRA doslova: červený dom, palác maurských vládcov v španielskej Granade v 13. storočí, spoločenská hra
ALIAS inak, inými slovami, inakšie (povedané), prezývaný (lat.)
ANAGRAM zámena slabík alebo písmen v slovách za účelom vytvorenia nových slov (lampa – palma a pod.), prešmyčka
ANTONYMÁ protikladné slová z hľadiska významu
ANTONYMÁ slová opačného významu (gram.)