Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre slova s ky

ABLAUT striedanie samohlások v slovách s rovnakým koreňom
AKROSTICHON báseň, v ktorej počiatočné alebo koncové slabiky, hlásky alebo slová veršov tvoria ďalšiu informáciu
AKVAVIT z latinského slova aqua vitae, voda života, po latinsky, živá voda, liehovina
ALATYR bájny kameň zo slovanskej mytológie, otec všetkých kameňov
ALHAMBRA doslova: červený dom, palác maurských vládcov v španielskej Granade v 13. storočí, spoločenská hra
ALIAS inými slovami, po latinsky
AMERIKÁN americký Slovák
ANDRIČ juhoslovanský (srbský) spisovateľ a diplomat (Ivo, 1892-1975)
APOKOPA odsúvanie hlásky, odsúvanie hlások na konci slova, elízia, nevyslovenie hlásky na konci slova (lingv.)
APOKOPA zánik hlásky na konci slova