Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre sloven spisov

ABAFFY slovenský spisovateľ (prozaik, básnik, dramatik) a evanjelický farár (Leopold, 1827-1883)
ABRAHAMFFY slovenský filozof a spisovateľ, autor prvej tlačenej slovenskej katolíckej modlitebnej knižky (Ján, 1662-1728)
ABRAHAMIDES slovenský spisovateľ, popredný predstaviteľ slovenskej reformácie, od roku 1610 evanjelický superintendant, vynikajúci pedagóg a organizátor slovenského protestantského školstva (Izák, 1557-1621)
ADAMI slovenský evanejlický kňaz, náboženský spisovateľ a včelár (Ján Jakub, 1714-1792)
ADAMIŠ slovenský spisovateľ, publicista a evanjelický kňaz (Karol, 1813-1849)
ALEXY slovenský maliar, národný umelec a spisovateľ (Janko, 1894-1970)
ALMÁŠI slovenský kultúrny pracovník a spisovateľ - básnik (Asen, *1965)
AMBRÓZI slovenský náboženský spisovateľ (Ján, 1741-1796)
AMBROZI slovenský spisovateľ, kňaz a cirkevný hodnostár (Juraj, 1694-1746), tiež Ambrosius, Ambrož, Ambrosi
AMBROZI slovenský spisovateľ, publicista a redaktor (Samuel, 1748-1806)