Výsledky vyhľadávania pre slovenská rieka na to

BIELA VODA slovenská rieka, prítok Dunajca, dlhá 40 km, z toho 19,8 km na Slovensku
BOŠÁČKA slovenská rieka, dlhá 21,5 km, z toho 17 km na Slovensku
MORAVA prítok Dunaja pri hrade Devín, česká rieka, slovenská rieka, rakúska rieka
OLŠAVA slovenská rieka na východnom Slovensku, prítok Hornádu
ORAVA prítok Váhu, naša rieka, slovenská rieka
REVÚCA slovenská rieka na Liptove
TEPLICA slovenská rieka na Záhorí, prítok Myjavy
TISA rieka v Maďarsku, slovenská rieka, rumunská rieka, ukrajinská rieka, srbská rieka, prítok Dunaja
TURIEC slovenská rieka na juhovýchode stredného Slovenska, prítok Slanej
TURIEC slovenská rieka na severnom Slovensku, prítok Váhu