Výsledky vyhľadávania pre slovenský vodohospodár

BELLA slovenský hydrotechnik, spoluautor komplexného vodohospodárskeho plánu Slovenska (Štefan, 1880-1952)
DANIŠOVIČ slovenský vodohospodár pôvodca myšlienky a spoluautor projektu sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros zakladateľ vedného odboru hydrotechnika na Slovensku tvorca vedeckých základov vodohospodárskej teórie i praxe a tvorca slovenskej školy odboru vo
ROHRINGER slovenský vodohospodár a vysokoškolský pedagóg (Alexander, 1868-1945)
SVP slovenský vodohospodársky podnik (skr.)