Výsledky vyhľadávania pre slovenský basnik H

BENEDIKT slovenský humanista, básnik, pedagóg, klasický filológ a jazykovedec, popredný humanistický vzdelanec, pedagogický reformátor, gramatik, matematik a hudobník (Vavrinec Benedikt z Nedožier, 1555-1615)
BINDZÁR slovenský divadelný, televízny a filmový režisér a scenárista, autor rozhlasových a divadelných hier, publicista, pesničkár a básnik (Juraj, *1943)
BOCATIUS slovenský humanistický básnik (Ján, 1569-1621)
DILONG slovenský básnik katolíckej moderny, katolícky kňaz, člen františkánskeho rádu, prozaik, dramatik (Rudolf, 1905-1986)
DOBŠINSKÝ slovenský evanjelický kňaz, folklorista, zberateľ ľudovej slovesnosti, pedagóg, spisovateľ, zberateľ a vydavateľ ľudových rozprávok, prekladateľ, publicista, redaktor, kritik, básnik, literárny historik (Pavol, 1828-1885)
DOHNÁNY slovenský spisovateľ (básnik), redaktor, polyglot, historik, účastník dobrovoľníckych výprav, štúrovec (Mikuláš, 1824-1852)
DUŠEK slovenský spisovateľ (básnik, prozaik), filmový scenárista, autor rozhlasových hier a literatúry pre deti a mládež (Dušan, *1946)
HROBOŇ slovenský spisovateľ (básnik), folklorista, prekladateľ a jazykovedec (Samo Bohdan, 1820-1894)
HVIEZDOSLAV slovenský básnik, prozaik, dramatik a prekladateľ, jeden z vedúcich osobností slovenskej literatúry a slovenskej kultúry vôbec (Pavol Országh, 1849-1921)
CHALUPKA slovenský romantický básnik a evanjelický kňaz, mladší brat Jána Chalupku, spoluautor Memoranda slovenského národa (Samo, 1812-1883)