Výsledky vyhľadávania pre slovenský filolog

BANÍK slovenský kultúrny historik, filológ, redaktor, knihovník, archivár (Anton Augustín, 1900-1979)
BENEDIKT slovenský humanista, básnik, pedagóg, klasický filológ a jazykovedec, popredný humanistický vzdelanec, pedagogický reformátor, gramatik, matematik a hudobník (Vavrinec Benedikt z Nedožier, 1555-1615)
ENDLICHER slovenský botanik európskeho významu, lekár, historik, filológ-sinológ, japanológ (Štefan Ladislav, 1804-1849)
KÁPOSI slovenský filológ
KUŠÍK slovenský archivár, historik a filológ (Michal, 1915-2000)
LEŠKA slovenský filológ, prekladateľ, spisovateľ, novinár, redaktor a znalec vtedajšej slovenčiny a češtiny (Štefan, 1757-1818)
OKÁL slovenský klasický filológ
ŠPAŇÁR slovenský latinista, autor štúdií o antickej filozofii a prekladov z nej, klasický filológ, prekladateľ a vysokoškolský pedagóg (Július, 1917-2007)