Výsledky vyhľadávania pre slovenský literarny historik Ján

MOCKO slovenský evanjelický kňaz, cirkevný historik a literárny historik (Ján, 1843-1911)
ORMIS slovenský literárny historik, bibliograf (Ján, 1903-1991)
ŠTEVČEK slovenský spisovateľ, literárny vedec, teoretik, historik, prekladateľ, pedagóg (Ján, 1929-1996)