Výsledky vyhľadávania pre slovenský teológ a filozof

BARNÁŠ slovenský filozof, profesor teológie a filozofie v Spišskej Kapitule (Štefan, 1900-1964)
CABAN slovenský filozof, teológ a dramatik, hlásateľ atomistiky (Izák, 1632-1707)
CÖRVER slovenský teológ, filozof a matematik (Alexius, 1714-1747)
DUDÁŠ slovenský filozof, teológ a pedagóg (Cyril, 1910-1982)
HANUS slovenský filozof a prekladateľ, predstaviteľ novotomizmu, profesor morálnej teológie v Spišskej Kapitule (Ladislav, 1907-1994)
HLINKA slovenský filozof, rímskokatolícky teológ, salezián a spisovateľ (Anton, *1926)
IVANCHICH slovenský teológ a filozof (Ján, 1722-1784)
KUMOROVITZ slovenský rímskokatolícky kňaz, jezuita, fyzik, teológ a filozof (Michal, 1911-2007)
OSUSKÝ slovenský evanjelický teológ, biskup a filozof (Samuel Štefan, 1888-1975)
PÁLEŠ slovenský kybernetik a filozof, predstaviteľ sofiológie, ktorá sa usiluje o syntézu kozmológie, antropológie a teológie (Emil, *1966)