Výsledky vyhľadávania pre slovensky pedagog

ÁBEL slovenský filozof a pedagóg (František Xaver, 1722-1784)
ABRAHAMIDES slovenský spisovateľ, popredný predstaviteľ slovenskej reformácie, od roku 1610 evanjelický superintendant, vynikajúci pedagóg a organizátor slovenského protestantského školstva (Izák, 1557-1621)
ADAMČA slovenský pedagóg a športový funkcionár (Jozef, 1931-1992)
ADAMČA slovenský pedagóg, matematik a tréner (František, 1934-1992)
ALAKŠA slovenský pedagóg a protifašistický bojovník (Andrej, 1912-1979)
ALBERTY slovenský vysokoškolský pedagóg (Július, *1925)
ALBERTY slovenský vysokoškolský pedagóg a biológ (Roman, *1956)
ALBRECHT slovenský estetik, muzikológ, hudobník - violista, organizátor kultúrneho života, hudobný pedagóg a prekladateľ (Ján, 1919-1996)
ANDRAŠOVAN slovenský hudobný skladateľ, dirigent, pedagóg, zaslúžilý umelec (Tibor, 1917-2001)
AUXT slovenský pedagóg a matematik (Anton, 1931-1987)