Výsledky vyhľadávania pre slovensky buditel

DAXNER slovenský politik, právnik, publicista a národný buditeľ, spolutvorca Žiadostí slovenského národa a hlavný osnovateľ Memoranda národa slovenského (Štefan Marko, 1822-1892)
FÁNDLY slovenský spisovateľ, národný buditeľ, príslušník skupiny bernolákovcov, autor prvého veľkého diela v bernolákovčine, katolícky kňaz a entomológ – včelár (Juraj, 1750-1811)
FRANCISCI-RIMAVSKÝ slovenský národný buditeľ, politik, básnik, publicista, redaktor, pedagóg, zberateľ ľudovej slovesnosti, zakladateľ a funkcionár Matice slovenskej (Ján, 1822-1905)
HODŽA slovenský spisovateľ (básnik) Štúrovej generácie, národný buditeľ, evanjelický kňaz a jazykovedec (Michal Miloslav, 1811-1870)
HOLUBY slovenský buditeľ, botanik a florista
HOLUBY slovenský vedec, botanik, polyhistor, národopisec, evanjelický kňaz, historik, archeológ, spisovateľ, etnograf, národný buditeľ (Jozef Ľudovít, 1836-1923)
HREBENDA slovenský národný buditeľ a ľudový spisovateľ (Matej, 1796-1880)
JURIGA slovenský katolícky kňaz, národný buditeľ, politik, publicista, predstaviteľ slovenského národného hnutia v Uhorsku na začiatku 20. storočia (Ferdiš, 1874-1950)
KMEŤ slovenský archeológ, geológ, mineralóg, paleontológ, historik, národný buditeľ, botanik a etnograf (Andrej, 1841-1908)
KRÁĽ slovenský národný buditeľ a spisovateľ - básnik (Janko, 1822-1876)