Výsledky vyhľadávania pre slovensky cirkevny hodnostar

AMBROZI slovenský spisovateľ, kňaz a cirkevný hodnostár (Juraj, 1694-1746), tiež Ambrosius, Ambrož, Ambrosi
BÁGEĽ slovenský evanjelický kňaz, cirkevný hodnostár, verejný činiteľ (Milutín, 1902-1989)
BOBOK slovenský spisovateľ, rímskokatolícky kňaz, cirkevný hodnostár, teológ a pedagóg (Jozef, 1837-1906)
BÚDA slovenský cirkevný hodnostár, teológ, biblista, vysokoškolský pedagóg a rímskokatolícky kňaz (Jozef, 1898-1994)
HODŽA slovenský evanjelický kňaz, národnokultúrny pracovník a cirkevný hodnostár (Ondrej, 1819-1888)
KATINA slovenský evanjelický kňaz, cirkevný hodnostár, spisovateľ a redaktor (Andrej Ľudovít, 1909-1968)
KMEŤKO slovenský cirkevný hodnostár, autor náboženských publikácií a článkov (Karol, 1875-1948)
KRIŽAN slovenský evanjelický kňaz, cirkevný hodnostár, historik, publicista (Ivan, 1891-1977)
LAHO slovenský evanjelický kňaz, náboženský spisovateľ a cirkevný hodnostár (Ján, 1738-1790)
LÁNI slovenský básnik náboženský spisovateľ a cirkevný hodnostár (Eliáš 1570-1618)