Výsledky vyhľadávania pre slovensky hudobny skladatel

ADAMČÁK slovenský hudobný skladateľ (Tibor, *1946)
ADAMEC slovenský hudobný skladateľ a zbormajster (Vojtěch, 1926-1973)
ANDRAŠOVAN slovenský hudobný skladateľ, dirigent, pedagóg, zaslúžilý umelec (Tibor, 1917-2001)
BAHÉRY slovenský hudobný skladateľ, hudobný pedagóg a publicista (Jozef, 1844-1931)
BÁZLIK slovenský hudobný skladateľ a koncertný klavirista (Igor, *1941)
BÁZLIK slovenský hudobný skladateľ, klavirista a pedagóg (Miroslav, *1931)
BERGER slovenský hudobný skladateľ filozoficko-meditatívneho typu, muzikológ a filozof hudby, ktorý sa snaží vytvoriť systém hud. teórie adekvátny súčasnému vedeckému mysleniu a ktorý by bol maximálne všeobecný (Roman, *1930)
BODNÁR slovenský hudobný skladateľ (Norbert, *1956)
BOKES slovenský hudobný skladateľ (Vladimír, *1946)
BREZOVSKÝ slovenský dramaturg a hudobný skladateľ (Ali, *1940)