Výsledky vyhľadávania pre slovensky pedagog 18

BABKA slovenský pedagóg, osvetový pracovník a včelár (Juraj, 1868-1942)
BAHÉRY slovenský hudobný skladateľ, hudobný pedagóg a publicista (Jozef, 1844-1931)
BELLA slovenský pedagóg a publicista (Ján Pravdoľub, 1836-1924)
BELLA slovenský skladateľ, pedagóg a kňaz (Ján Levoslav, 1843-1936)
BENEŠ československý politik, pedagóg a brat Edvarda Beneša (Vojta, 1878-1950)
BENIAČ slovenský pedagóg a osvetový pracovník (Ján, 1850-1932)
BERNOLÁK slovenský pedagóg (Koloman, 1883-1964)
BOBOK slovenský spisovateľ, rímskokatolícky kňaz, cirkevný hodnostár, teológ a pedagóg (Jozef, 1837-1906)
BODO slovenský pedagóg (18. stor.)
BORODÁČ slovenský herec, režisér, dramaturg, pedagóg, prekladateľ, jeden zo zakladateľov slovenského profesionálneho divadla, národný umelec (Ján, 1892-1964)