Výsledky vyhľadávania pre slovensky skladatel na 6 písmen

ADAMEC slovenský hudobný skladateľ a zbormajster (Vojtěch, 1926-1973)
BAHÉRY slovenský hudobný skladateľ, hudobný pedagóg a publicista (Jozef, 1844-1931)
BÁZLIK slovenský hudobný skladateľ a koncertný klavirista (Igor, *1941)
BÁZLIK slovenský hudobný skladateľ, klavirista a pedagóg (Miroslav, *1931)
BERGER slovenský hudobný skladateľ filozoficko-meditatívneho typu, muzikológ a filozof hudby, ktorý sa snaží vytvoriť systém hud. teórie adekvátny súčasnému vedeckému mysleniu a ktorý by bol maximálne všeobecný (Roman, *1930)
BODNÁR slovenský hudobný skladateľ (Norbert, *1956)
BURIAN slovenský jazzový hudobník, gitarista, skladateľ, aranžér (Juraj, *1963)
BURLAS slovenský hudobný skladateľ (Ivan, *1959)
BURLAS slovenský hudobný skladateľ (Martin, *1955)
BURLAS slovenský hudobný skladateľ, muzikológ a významný predstaviteľ slovenskej filozofie hudby (Ladislav, *1927)