Výsledky vyhľadávania pre slovensky skladatel 18

ALBRECHT slovenský skladateľ (Alexander, 1885-1958)
BAHÉRY slovenský hudobný skladateľ, hudobný pedagóg a publicista (Jozef, 1844-1931)
BAJAN slovenský skladateľ a organista 18. stor.
BAJAN slovenský skladateľ a organista 18. storočia
BELLA slovenský skladateľ, pedagóg a kňaz (Ján Levoslav, 1843-1936)
BULLA slovenský architekt, dramatik a hudobný skladateľ (Blažej, 1852-1919)
EGRY slovenský hudobný skladateľ a regenschori (Ján, 1824-1908)
FIGUŠ-BYSTRÝ slovenský skladateľ (Viliam, 1875-1937)
FREŠO slovenský hudobný skladateľ a dirigent (Tibor, 1918-1987)
HEMERKA slovenský folklórista, hudobný skladateľ, dirigent a organista (Oldřich, 1862-1946)