Výsledky vyhľadávania pre slovesný spôsob vyjadrujúci prianie

KONJUNKTÍV slovesný spôsob vyjadrujúci prianie, možnosť, neistotu, neskutočnosť
OPTATÍV slovesný spôsob vyjadrujúci prianie