Výsledky vyhľadávania pre sloveso na u

TERMINATÍVNE SLOVESO obmedzovacie sloveso, napr. podržať, vybehnúť
TERMINATÍVUM dokonavé sloveso vyjadrujúce začiatok aj koniec deja, terminatívne, obmedzujúce sloveso