Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre slovo na í

ABRAKADABRA stredoveké magické zaklínacie slovo, čarovná formulka
ABRAKADABRA stredoveké magické zaklínacie slovo, výmysel
ABRAXAS magické slovo s číselnou hodnotou 365, koptické označenie božstva
ABRAXAS zaklínacie slovo vyryté do kameňa
AFIX predpona alebo prípona, slovotvorná zložka
AKRONYM skr. pomenovania, skratkové slovo vytvorené z počiatočných písmen alebo slabík niekoľkých slov, napr. ČEDOK, NATO, AIDS
ANTONYMUM slovo opačného významu: dobrý – zlý, pekný – škaredý, opozitum, opak opozita
ATRAKCIA príťažlivá scéna, výjav, mimoriadny artistický alebo iný výkon,porušenie väzby susedným slovom
BONMOT vtipné slovo, vtipný slovný obrat, povrávka, slovná hračka
BRADYFÁZIA pomalé vyslovovanie s následnou úplnou stratou reči