Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre slovo na ň

ABRAKADABRA stredoveké magické zaklínacie slovo, čarovná formulka
ABRAKADABRA stredoveké magické zaklínacie slovo, výmysel
ABRAXAS magické slovo s číselnou hodnotou 365, koptické označenie božstva
ABRAXAS zaklínacie slovo vyryté do kameňa
ABSTRAKTUM abstraktné podstatné meno, slovo označujúce abstraktnú skutočnosť (jaz.)
AFIX predpona alebo prípona, slovotvorná zložka
AKRONYM skr. pomenovania, skratkové slovo vytvorené z počiatočných písmen alebo slabík niekoľkých slov, napr. ČEDOK, NATO, AIDS
ANTONYMUM slovo opačného významu: dobrý – zlý, pekný – škaredý, opozitum, opak opozita
ATRAKCIA príťažlivá scéna, výjav, mimoriadny artistický alebo iný výkon,porušenie väzby susedným slovom
BONMOT vtipné slovo, vtipný slovný obrat, povrávka, slovná hračka