Výsledky vyhľadávania pre sluzobnost

SERVITUT služobnosť (kniž.), užívacie právo k cudzej veci, najčastejšie k pozemku