Výsledky vyhľadávania pre sme vývinu

DIEMER nemecký filozof profesor v Düsseldorfe zaoberal sa problematikou vývinu fenomenológie hermeneutiky a ďalších filozofických smerov výskumom typov filozofie všeobecnou teóriou vedy ako aj historicko-systematickými pokusmi o dokumentáciu filozofie pomo
TREND celkový smer vývinu
TREND smer vývinu