Výsledky vyhľadávania pre smer v 18 storoci

BAROK umelecký smer v 17. a 18. storočí
BAROKO umelecký smer 17. a 18. storočia (v 17. a 18. storočí) (barok)
HASKALA židovský osvietenský smer v Európe v 18. storočí
IATROCHÉMIA smer v lekárstve 17. a 18. storočia vysvetľujúci životné pochody v organizme chemickými dejmi
KLASICIZMUS európsky umelecký smer z konca 18. a začiatku 19. storočia, vychádzajúci z antických vzorov
ROKOKO umelecký smer v 18.storočí
SENTIMENTALIZMUS prílišná citlivosť, precitlivelosť, sentimentálnosť, umelecký smer v literatúre na prelome 18. a 19. storočia