Výsledky vyhľadávania pre smrt s

ABOLICIONIZMUS hnutie za zrušenie trestu smrti
ABOLICIONIZMUS hnutie za zrušenie zákona, hnutie za zrušenie otroctva v USA začiatkom 19. storočia, hnutie za zrušenie trestu smrti
AGNUS DEI Baránok Boží, symbol smrti Krista ako vykupiteľa
AGÓNIA smrteľný zápas (lek.)
AGÓNIA stav bezvedomia, spravidla tesne pred smrťou
AIAKOS syn najvyššieho boha Dia a nymfy Aigíny, kráľ na ostrove Aigíne a po smrti sudca v podsvetí
AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome, syndróm získaného zlyhania imunity, smrteľné ochorenie, spôsobené retrovírom HIV
AIDS smrteľná nákazlivá choroba
ANTE MORTEM krátko pred smrťou
ANTEMORTEM krátko pred smrťou
ANÚBIS staroegyptský boh smrti
AUTODAFÉ smrť upálením, napr, kacírov, spálenie na hranici, napr. kníh v nacistickom Nemecku, spálenie vôbec
BOTULOTOXÍN smrteľne jedovatá látka používaná napr. v plastickej chirurgii, klobásový jed, botulín
CAUSA MORTIS príčina smrti
CAUSAMORTIS príčina smrti
CORONER v anglosaských krajinách úradník vyšetrujúci prípady násilnej smrti, vydávajúci predbežný úsudok o jej príčine a páchateľovi
DEATH smrť, po anglicky
DONN írsky boh smrti
EBOLA africký smrteľný vírus 2. epidemická smrteľná choroba
EXITUS smrť (lek.)
FÉNIX staroegyptský mytologický vták, ohnivý vták, symbol nesmrteľnosti
FETICÍDA usmrtenie plodu v lone matky
HÁDES starogrécky boh podsvetia a posmrtného života
HAH darca nesmrteľnosti
HAMMARSKJÖLD švédsky diplomat a od apríla 1953 do svojej smrti pri havárii lietadla v septembri 1961 druhý generálny tajomník OSN (Dag, 1905-1961)