Výsledky vyhľadávania pre smrt s

ABOLICIONIZMUS hnutie za zrušenie trestu smrti
ABOLICIONIZMUS hnutie za zrušenie zákona, hnutie za zrušenie otroctva v USA začiatkom 19. storočia, hnutie za zrušenie trestu smrti
AGNUS DEI Baránok Boží, symbol smrti Krista ako vykupiteľa
AGÓNIA smrteľný zápas (lek.)
AGÓNIA stav bezvedomia, spravidla tesne pred smrťou
AIAKOS syn najvyššieho boha Dia a nymfy Aigíny, kráľ na ostrove Aigíne a po smrti sudca v podsvetí
AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome, syndróm získaného zlyhania imunity, smrteľné ochorenie, spôsobené retrovírom HIV
AIDS smrteľná nákazlivá choroba
ANTE MORTEM krátko pred smrťou
ANTEMORTEM krátko pred smrťou