Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre sn chem

ABELIT výbušná zmes (chem.)
AVIDITA snaha kyselín a zásad zlučovať sa, chemické zlučovanie kyselín a zásad
CÍN SN - chemická značka
FUNGICÍD chemický prostriedok proti parazitným hubám a plesniam
HEPTALÍN chemická látka používaná ako palivo do výbušných motorov
HOMOLÓGIA odlišnosť členov skupiny chemicky príbuzných látok konštantným prírastkom, náuka o vonkajšej podobnosti zemepisných celkov, zhoda orgánov rozličných organizmov
IZOMÉRIA atómové jadrá, ktoré majú síce rovnaký počet protónov a neutrónov, ale iné vnútorné usporiadanie, zlúčenina, ktorá má rovnaký molekulárny vzorec, ale odlišné fyzikálne a chemické vlastnosti
LOMONOSOV geniálny ruský prírodovedec, filozof, chemik, spisovateľ a maliar, zakladateľ súčasného ruského spisovného jazyka (Michail Vasilievič, 1711-1765)
PIGMENT drobné teliesko kožného farbiva, prášková látka nerozpustná v danom pojive, používaná na farbenie, látka rôzneho chemického zloženia uložená najmä v živočíšnych bunkách
TAUTOMER fyzikálne aj chemicky odlišná forma rovnakej zlúčeniny