Výsledky vyhľadávania pre snaži

ALBERT nemecký filozof, ktorý sa snaží spájať ontológiu s tézami filozofie existencie s cieľom vypracovať filozofiu jednotlivých oblastí kultúry - filozofiu umenia, filozofiu náboženstva, filozofiu spoločnosti a filozofiu výchovy (Karl, *1921)
ALOPATIA liečba liekmi opačného účinku, liečba snažiaca sa v tele vyvolať obranný proces liekmi opačného účinku (opak homeopatie)
BERGER slovenský hudobný skladateľ filozoficko-meditatívneho typu, muzikológ a filozof hudby, ktorý sa snaží vytvoriť systém hud. teórie adekvátny súčasnému vedeckému mysleniu a ktorý by bol maximálne všeobecný (Roman, *1930)
BRONCO divo skákajúci kôň snažiaci sa zhodiť jazdca
ČINILOSA usilovalo sa, snažilo sa
FÖLLESDAL nórsky filozof, ktorý sa snaží o syntézu fenomenológie a analytickej filozofie (Dagfinn, *1932)
HORLIVÝ snaživý
KOKETA žena snažiaca sa zvodným správaním upútať mužov
SEEK usilovať sa, snažiť sa, pokúšať sa, po anglicky
SNAŽIVEC snaživý človek