Výsledky vyhľadávania pre snaha po vyniknuti

ARIVIZMUS povýšenectvo, prehnaná snaha o vyniknutie
AŠPIRÁCIA snaha po vyniknutí a uplatnení, úsilie o získanie niečoho