Výsledky vyhľadávania pre snazit sa ang

SEEK usilovať sa, snažiť sa, pokúšať sa, po anglicky
STRIVE snažiť sa, po anglicky