Výsledky vyhľadávania pre sneť

ANTRAX slezinová sneť (lek.)
ANTRAX sneť slezinná, infekčné ochorenie domácich zvierat, prenosné na človeka
GANGRÉNA sneť, miestne odumieranie a hnitie tkaniva, druhotne modifikovaná nekróza napr. hnilobnou infekciou alebo vysýchaním
MOLA sneť (odb., biol.)
MOLA sneť, gangréna
MUMIFIKÁCIA suchá sneť vysychanie tkaniva
NÓMA vlhká sneť na tvári (lek.)
SFACELUS gangréna, sneť
ULCEROGANGRENÓZNY charakterizovaný tvorbou vredov so sneťou