Výsledky vyhľadávania pre sobe

ACTION pôsobenie, po anglicky
ADAPATÁCIA prispôsobenie umeleckého žánru na iný
ADAPTÁCIA prepracovanie, prispôsobenie umeleckého žánru na iný
ADAPTÁCIA prestavba, prispôsobenie stavby alebo veci iným účelom, proces premeny fauny a flóry pod vplyvom meniaceho sa prostredia, prispôsobenie umeleckého žánru na iný
ADAPTÁCIA prestavba, úprava, prispôsobenie, prispôsobovanie
ADAPTÁCIA prispôsobenie sa organizmu podmienkam životného prostredia (biol.)
ADAPTOVANÝ prispôsobený
ADDISONOVA CHOROBA choroba spôsobená nedostatočnou činnosťou kôry nadobličiek
ADDISONOVACHOROBA choroba spôsobená nedostatočnou činnosťou kôry nadobličiek
AEROOTITÍDA poškodenie stredného ucha spôsobené zmenou tlaku