Výsledky vyhľadávania pre socialny

ABBE nemecký fyzik, astronóm a sociálny reformátor (Ernst, 1840-1905)
AKULTURÁCIA vzájomné preberanie a splývanie odlišných kultúr, proces sociálnych a kultúrnych zmien
ANTISOCIÁLNY namierený proti sociálnym a spoločenským potrebám, protispoločenský
ASOCIÁLI nesociálny ľudia
BENEŠ druhý česko-slovenský prezident jeden z vodcov odboja za vznik Česko-Slovenska počas prvej svetovej vojny predstaviteľ odboja za obnovenie Česko-Slovenska počas druhej svetovej vojny sociálny demokrat ideológ čechoslovakizmu a autor Benešových dekréto
BENJAMIN nemecký spisovateľ (esejista, prozaik), literárny a sociálny vedec a prekladateľ (Walter, 1892-1940)
BLAŽEK český sociálny ekológ, novinár, prekladateľ, režisér a vysokoškoslký pedagóg (Bohuslav, 1942-2004)
ESER ruský sociálny revolucionár
ESF Európsky sociálny fond (skr.)
HOCHEL slovenský spisovateľ, literárny vedec, translatológ, sociálny dialektológ, prekladateľ, publicita a politik (Braňo, *1951)