Výsledky vyhľadávania pre sokol cesky

ČERMÁK český zbormajster, kultúrny organizátor a sokolský skladateľ (Karel, 1866-1951)
INDRUCH český gymnasta a činovník Sokola (Stanislav, 1899-1974)
KRATOCHVÍL český člen Sokola, obeť protirakúskeho odboja (Slavomír, 1889-1914)
SLET sokolský zjazd, po česky
TYRŠ český historik a estetik, zakladateľ Sokola (Miroslav, 1832-1884)