Výsledky vyhľadávania pre sol c

AAS Association African Solidarité
ABITURIENT absolvent nematuritnej školy alebo vzdelávacieho kurzu (zried.)
ABITURIENT absolvent školy, študent krátko pred a po záverečnej skúške
ABSALOM nemecké mužské meno (Absolón)
ABSOLUTISTA samovládca, stúpenec absolutizmu
ABSOLUTISTA stúpenec, prívrženec absolutizmu
ABSOLUTISTICKÝ hlásiaci sa k absolutizmu
ABSOLUTISTICKÝ usilujúci o samovládu, podporujúci absolutizmus
ABSOLUTIZÁCIA absolutizovanie, nadradzovanie nad podmienky, dodanie charakteru absolútnosti niečomu, zovšeobecňovanie, často neoprávnené
ABSOLUTIZMUS vládna sústava, v ktorej má panovník neobmedzenú moc, neobmedzená vládna moc jednotlivca,absolútna monarchia, samovláda