Výsledky vyhľadávania pre sol kyseliny sirovo dikovej

SULFID soľ kyseliny sírovodíkovej, sírnik
SULFIDY sírniky soli kyseliny sírovodíkovej