Výsledky vyhľadávania pre sol zlučenin

AZID soľ kyseliny azidovodíkovej, zlúčenina dusíka s kovom
ENOLÁT soľ organických zlúčenín enolov
JODID zlúčenina jódu, soľ kyseliny jodovodíkovej
KOPULÁCIA pohlavné spojenie, súlož, párenie, pohlavné rozmnožovanie splynutím samčej a samičej gaméty, štepenie ovocných stromov, reakcia diazoniovej soli s fenolmi alebo amínmi za vzniku azozlúčeniny, v zast.m význame svadba, jednoduchý spôsob úpravy ovocných
KYANID soľ kyseliny kyanovodíkovej, prudko jedovatá zlúčenina
TELURID zlúčenina telúru s kovmi, soľ kyseliny telúrovodíkovej